April 10, 2019

Spør Anticoach: Du spør | Anticoach svarer

I denne episoden svarer Andreas på spørsmålet, hvordan leve med sorgen som en oppvekst med omsorgssvikt har gitt?

More episodes

Load more